GOLDEN ELEPHANT QUậN 1

Contactinformation


Golden Elephant Quận 1

34 Hai Bà Trưng
Quận 1Hồ Chí Minh

Delivery times

Thứ Hai
11:00 - 21:00
Thứ Ba
11:00 - 21:00
Thứ Tư
11:00 - 21:00
Thứ Năm
11:00 - 21:00
Thứ Sáu
11:00 - 21:00
Thứ Bảy
11:00 - 21:00
Chủ Nhật
11:00 - 21:00