GOLDEN ELEPHANT QUậN 1

GOLDEN ELEPHANT QUậN 1 Thai Restaurant

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 38 228 554


Golden Elephant Quận 1

34 Hai Bà Trưng
Quận 1Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
11:00 - 21:00
Thứ Ba
11:00 - 21:00
Thứ Tư
11:00 - 21:00
Thứ Năm
11:00 - 21:00
Thứ Sáu
11:00 - 21:00
Thứ Bảy
11:00 - 21:00
Chủ Nhật
11:00 - 21:00